Oferta

Kancelaria Podatkowo Prawna Provider specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń ZUS i płac.

 • provideras.pl_checkedwszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
 • provideras.pl_checkedrozliczenie podatnika osoby prawnej;
 • provideras.pl_checkedrozliczenie właścicieli;
 • provideras.pl_checkedsporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • provideras.pl_checkedobsługa pracowników;
 • provideras.pl_checkedrozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • provideras.pl_checkedsporządzanie zestawień ustalonych z klientem indywidualnie w zależności od jego potrzeb.
 • provideras.pl_checkedewidencja kosztów i przychodów;
 • provideras.pl_checkedewidencja środków trwałych;
 • provideras.pl_checkedewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług;
 • provideras.pl_checkedobsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
 • provideras.pl_checkedrozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • provideras.pl_checkedlista płac;
 • provideras.pl_checkedpasów wynagrodzeń;
 • provideras.pl_checkedimiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • provideras.pl_checkeddeklaracji ZUS;
 • provideras.pl_checkeddeklaracji podatku od osób fizycznych (PIT,IFT);
 • provideras.pl_checkeddeklaracji PFRON;
 • provideras.pl_checkedprzekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
 • provideras.pl_checkedprzygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
 • provideras.pl_checkedpomoc w przygotowaniu akt pracowników nowozatrudnionych.
 • provideras.pl_checkedosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • provideras.pl_checkedspółki cywilne;
 • provideras.pl_checkedspółki osobowe;
 • provideras.pl_checkedspółki partnerskie;
 • provideras.pl_checkedspółki handlowe.

Copyright 2020 Biuro Rachunkowe PROVIDER Sp z o.o.
Premium Wordpress Themes by Sketch Themes